Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2014

Karmelooo
21:53
0188 6814
Reposted fromMrSatan MrSatan viaspita spita
Karmelooo
21:53
Po co mówić prawdę ludziom, którzy nie mogą jej znieść? 
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaspita spita
Karmelooo
21:52
już nie rozmawiamy
a mówimy do siebie
ot tak
niby jak dawniej
ty udajesz że pytasz
kiedy straciłaś niewinność
ja udaję że odpowiem
gdy poznałam alfabet

bo
nie ma nas
jest to
co mogłoby być
słowa
pisane i czytane
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viasmutnazupa smutnazupa
21:47
8231 0296
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
Karmelooo
21:47
6448 7b37
Reposted fromvivre1 vivre1 viadynamite dynamite
Karmelooo
21:46
6389 9c92 500
2 czerwca. Mały Poradnik Życia
Reposted frombeckycue beckycue viadynamite dynamite
Karmelooo
21:46
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadynamite dynamite

June 01 2014

21:46
5247 020c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
Karmelooo
21:45
jeszcze względnie młoda jestem, to kiedy mam być głupia, jak nie teraz.
Reposted fromkyte kyte viaspita spita
21:45
4786 4f79 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaspita spita
21:43
0019 d3d0
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapannamakowa pannamakowa
Karmelooo
21:38
5225 c4a2
Reposted fromshakemedown shakemedown vialithiumowa lithiumowa
21:35
0020 b025
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaOnly2you Only2you
Karmelooo
21:34
1217 1843
Reposted fromMrSatan MrSatan viadynamite dynamite
Karmelooo
21:34
7168 6c74
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viadynamite dynamite
Karmelooo
21:30
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadynamite dynamite

May 29 2014

Karmelooo
20:18
4513 423b
Reposted frompanicstricken panicstricken viacelukrecja celukrecja
Karmelooo
20:18
3982 6cd0
Reposted fromursa-major ursa-major viaRecklessKid RecklessKid
Karmelooo
20:18
8470 7ac1 500
Reposted fromopuszek opuszek vianapiechote napiechote
Karmelooo
20:17
Powietrze po deszczu - czujesz że żyjesz.
— Maceo Wyro
Reposted fromaskman askman vianapiechote napiechote
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl